👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsport 7-9 VT-20

Skapad 2020-02-12 07:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde övar vi oss i några bollsporter samt pratar regler, och så lite annat också! :)

Innehåll

Tid: V.9 - 14

 

Mål

Konkreta mål:

- Kunna delta i olika övningar och bollsporter såsom volleyboll, fotboll, handboll, innebandy och basket.

- Känna till de vanligaste reglerna i dessa bollsporter och kunna följa dessa.

- Känna till olika spelstratergier för bästa resultat i dessa bollsporter och kunna använda dessa efter bästa förmåga.

- Utveckla din teknik i de olika bollsporterna samt utveckla förmågan att röra dig allsidigt.

- Vara medveten om skaderiskerna vid utövande av bollsporterna och göra medvetna val för att förhindra skador (tex utan skor är det lätt att skada sina fötter/rygg därför har vi skor på oss och vid tacklingar/fult spel är det lätt att skada sina motspelare därför tacklas vi inte och spelar inte heller fult spel).

 

Arbetssätt

Vi övar på de olika bollsporterna genom olika teknik- och spelövningar. Vi pratar regler och visar att vi förstår och kan spela efter dessa i de olika övningarna. Vi pratar olika spelstrategier och visar att vi förstår och kan spela efter dessa i de olika övningarna. Vi pratar skaderisk och visar att vi förstår detta genom medvetna val för att förhindra skador i de olika övningarna.

Du kommer också få spela in en kort presentation i grupp (görs vid de tillfällen du inte har simning) där du visar att du har kunskap om de vanligaste reglerna i de olika bollsporterna samt hur du undviker skador i de olika sporterna.

 

Bedömning

Du bedöms på följande:

-din förmåga att utföra rörelserna i de olika övningarna/bollsporterna.

-din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna/bollsporterna.

-din förmåga att delta/samarbeta med din lagkamrater.

-din förståelse/tillämpning av regler i de olika aktiviteterna.

-din förmåga att beskriva risker i de olika aktiviteterna.

Matriser

Idh
Halmstad Idrott och hälsa - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.