Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik och universum

Skapad 2020-02-12 09:05 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
I slutet av 1800-talet trodde många forskare att det inte fanns mer att upptäcka inom fysiken men istället var det då som ny, avgörande, kunskap upptäcktes. Tack vare forskare som bl.a. Einstein, Thomson, Rutherford och Röntgen förstod man atomer faktiskt finns och består av mindre delar. De la grunden för den utveckling som ligger bakom kunskaper om t.ex. genteknik, datorer och kärnkraft.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi titta in i atomen och dess kärna och se vad de gamla forskarnas upptäckter har fått för betydelse för oss, på gott och ont. Vi ska också titta ut i universum, kolla på teorier kring dess utveckling och lära oss mer om stjärnornas livscykel. I fysikboken är det kapitel 10 och 12

Innehåll

 • Vetenskapliga upptäckter om atomen, radioaktiva ämnen och strålning
 • Atomens uppbyggnad och isotoper
 • Radioaktiva ämnen och strålning
 • Sönderfall, halveringstid och kol-14
 • Hur man mäter-och skyddar sig mot strålning
 • Användningsområden för strålning
 • Kärnenergi, fission-kärnvapen och kärnkraft. Fusion
 • Stjärnor och galaxer, rörelser och avstånd
 • Universums utveckling
 • Stjärnornas livscykel

 

Arbetssätt 

 • Demonstrationer och genomgångar (bl.a powerpoint)
 • Filmer och diskussioner
 • Grupp-par- och enskilda uppgifter (arbetsblad, undersökningar och frågor)

Planering

Vecka 9:

Historiska upptäckter, atomens inre, isotoper och ljusemission (powerpoint, demonstration, frågor)

Radioaktiva ämnen och joniserande strålning (demo, powerpoint, studifilm)

Sönderfall, halveringstid och kol-14 (genomgång, undersökning radioaktivitet, undersökning halveringstid, arbetsblad)

Vecka 10

Kärnenergi, fission, kärnklyvning, kärnreaktorer (genomgång powerpoint, studifilm och arbetsblad)

Fusion, vätebomb, Einsteins formel (genomgång, gemensam diskussion och frågor)

Stjärnor och galaxer, avstånd, stjärnbilder (eget jobb med studifilmer, text och frågor, arbetsblad)

Vecka 11

Universums utveckling, världsbilder, bildning av solsystem (gemensam textläsning och diskussion, genomgång)

Stjärnornas livscykel, HR-diagram (studifilm, genomgång och diskussion)

 

Så visar du dina kunskaper

 • Under lektioner, muntligt deltagande och skriftliga uppgifter.
 • Klassiskt skriftligt prov :-) 

När du bedöms i detta arbetsområde tittar jag på:

 • Dina kunskaper om begrepp och olika sammanhang inom kärnfysik och universums uppbyggnad.
 • Hur du beskriver och förklarar partiklar och strålning.
 • Hur du förklarar hur historiska upptäckter har påverkat oss.

 

Se matrisen för bedömningsnivåer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Atomfysik och universum

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Om begrepp och sammanhang inom kärnfysiken och universum
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Goda kunskaper som du visar genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beskriva
Partiklar och strålning med hjälp av fysikaliska modeller
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Använder modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Använder modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Använder modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Förklara samband
Mellan historiska upptäckter och dess betydelse för oss.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Förklarar och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Förklarar och generaliserar kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: