👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-02-12 12:53 i Boda skola Rättvik
Hur trivs du i skolan?
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du ska fundera på hur du har det i klassen/skolan på lektioner och med vänner. Är det något du vill berätta mer om, träna på eller vill ha hjälp med?

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11

Matriser

SO
Inför utvecklingssamtal ht 20

Hur jag trivs i skolan

😃
🙂
😐
🙁
Jag trivs i klassen
😃
🙂
😐
🙁
Jag har en eller flera vänner i klassen.
😃
🙂
😐
🙁
Jag är en bra vän.
😃
🙂
😐
🙁
Jag kommer i tid till lektionerna.
😃
🙂
😐
🙁
Jag gör mina arbetsuppgifter
😃
🙂
😐
🙁
Jag lyssnar på vuxna.
😃
🙂
😐
🙁
Vuxna lyssnar på mig.
😃
🙂
😐
🙁
Jag arbetar alltid på lektionerna.
😃
🙂
😐
🙁
Jag ger mina kompisar arbetsro.
😃
🙂
😐
🙁
Jag kan samarbeta med alla.
😃
🙂
😐
🙁