👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK. År 6. KRAFTER. Vt 2020

Skapad 2020-02-12 18:42 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhälls-utvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att lära dig om ...

 • olika storheter och de enheter som är kopplade till dessa
 • enhetsomvandlingar
 • olika mätinstrument
 • massa vs tyngd
 • tyngdpunkt, stödyta
 • jämvikt, stabilitet
 • vridmoment
 • friktion

Följande begrepp hör till arbetsområdet:

 • massa
 • tyngd
 • gravitation(skraft)
 • dragningskraft
 • tyngdkraft
 • lodrät
 • vågrät
 • tyngdpunkt
 • stödyta
 • vridmoment
 • hävarm
 • friktion (glidfriktion, rullfriktion, friktionsvärme, vattenplaning)

 

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatt målen kommer du att få möta och bearbeta kunskapsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att använda oss av olika sorters läromedel. Vi kommer att ha:
- gemensamma genomgångar
- demonstrationer
- arbetat enskilt och i grupp
- göra laborationen
      Tvåarmad hävstång

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:
- genom att arbeta aktivt på lektioner
- genom att arbeta aktivt vid laborationer
- genom att skriva laborationsrapporter
- genom att delta i diskussioner och resonemang
- genom att utföra skriftliga förhör        

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
FYSIK.KRAFT. År 6. MINITEST 1. Vt 2020

Uppgift 1
Ge exempel på tre olika slags krafter
Inte svarat/svarat fel
1 rätt
2 rätt
3 rätt

Uppgift 2

I vilken enhet mäter man tyngd?
a
Utskriven
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b
Förkortning
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 3

I vilken enhet anges krafter?
a
Utskriven
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b
Förkortning
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
c
Vad är namnet på det instrument man använder för att mäta krafter?
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 4
Förklara skillnaden på massa och tyngd.
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 5a
Massan 100 g har tyngden ...?
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 5b
Massan 1 kg har tyngden ...?
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 6
Vad menas med gravitation?
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar

OMDÖME

Du har inte grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du behöver öva mer på detta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..........