Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 1-3 2016

Skapad 2011-11-09 08:56 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Bild
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

    * berätta med bilder så att andra förstår ditt budskap.

    * skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

    * analysera bilder och kända konstverk.

Innehåll

Bildframställning:

     * Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Redskap för bildframställning:

     * Några verktyg för teckning och måleri och hur dessa benämns.

     * Plana och formbara material, t ex papper, lera och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys:

     * Informativa bilder t ex läroboksbilder eller andra bilder,

     * Historiska och samtida bilder, kända konstverk.

Genomförande

     * Vi ska arbeta med bildframställning varje vecka.

     * Ofta är bilduppgiften kopplad till det tema man arbetar med i klassen.

Redovisning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt.

Koppling till styrdokumenten

Matriser

Bl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Bild
Förmågan att berätta med bilder
 • Bl
Jag behöver ett visst stöd och hjälp med inspiration för att kunna framställa bilder, så att budskapet framgår.
Jag kan på egen hand framställa någon typ av berättande bilder, så att budskapet framgår.
Jag har egna idéer och kan framställa några olika typer av berättande bilder, så att budskapet framgår.
Bild
Förmågan att skapa bilder
 • Bl
Jag behöver stöd för att skapa bilder och uttrycka mig i bild och form..
Jag skapar ofta egna bilder och vågar uttrycka mig i bild och form. Jag kan använda mig av olika tekniker såsom att klippa, blanda färger,och framställa olika tredimensionella bilder.
Jag skapar egna bilder och vågar uttrycka mig i bild och form. Jag kommer med egna förslag och lösningar och sätter en egen prägel på mina arbeten. Jag kan använda de olika teknikerna på ett väl fungerande och varierat sätt.
Bild
Förmågan att analysera bilder
 • Bl
Jag behöver ganska mycket stöd när jag ska berätta om vad jag ser på en bild.
Jag kan med lite stöd berätta vad jag ser på en bild och koppla det till något, som jag själv har upplevt.
Jag kan berätta vad jag ser på en bild och koppla det till något, som jag själv har upplevt. Jag kan resonera om bilden och utläsa dess innehåll och komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: