👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-02-12 21:12 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
Vad kännetecknar årstiden vinter? Vad händer i naturen under vintern? Vilka är våra vanligaste vinterfåglar? Hur ser djurens fotspår ut i snön? Vilka månader hör till årstiden vinter? Detta är några av de frågor som vi ska försöka ta reda på när vi arbetar med detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Lgr 11, kap 3 förskoleklassen.

 Under detta arbetsområde kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • samarbeta och vara delaktig i diskussioner och arbetsuppgifter.
 • reflektera och samtala kring vad som kännetecknar årstiden vinter.
 • lyssna och kommunicera i tal och skrift kring vad djur och fåglar gör på vintern.
 • berätta om årstider, månader och dagar.
 • känna till några högtider under vintern.
 • förstå ord och begrepp som t ex stannfågel, dvala, årstider, månader.
 • skapa och uttrycka dig genom olika uttrycksformer.
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem, te x begrepp som mycket-mer-mest, liten-mindre-minst. Hur mycket snö/vatten ryms i olika behållare? 
 • beskriva företeelser i naturen, t ex stannfåglar-flyttfåglar, vilka djur går i dvala eller byter päls under vintern?

Utvärderingen - vad och hur

Vi har skrivit ett VÖL-schema, (vet, önskar veta, lärt sig) om vinter tillsammans i gruppen. Eleverna berättade vad de vet om vintern och vad de önskar  lära sig mer om. Under arbetets gång observerar vi hur eleverna samtalar och diskuterar kring de olika uppgifterna. Vi utvärderar arbetsstunderna bland annat genom att göra tummen upp och i slutet av arbetsområdet gör vi klart vårt VÖL-schema.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Arbeta enskilt, i par och i grupp med kooperativa strukturer.
 • Lyssna, samtala och diskutera kring vintern, djur och fåglar.
 • Filmer om vintern, djur och fåglar.
 • Leta vintertecken i naturen.
 • Utforska naturen och titta efter djurspår och fågelkvitter i skogen.
 • Göra fågelmat.
 • Mäta, jämföra och uppskatta.
 • Bild och skapande.
 • Sång och rörelse.
 • Experimentera och laborera med snö, vatten, is.
 • Klippa ut bilder i tidningar som kännetecknar årstiden vinter och göra ett collage.
 • Skriva och rita om olika fåglar.
 • Sjunga sånger.
 • Undersöka snö/is.
 • Arbeta i Pulsboken.
 • Pärla vinterfåglar.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -