👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika högtider och kulturellt mångfald

Skapad 2020-02-12 21:56 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vi vill uppmärksamma olikheter och lära om olika kulturer och förståelsen av mångfald.

Innehåll

 

 

 


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

På vår förskola arbetar vi tillsammans i hela huset vid olika traditioner och högtider. 

 Vi vill ha en gemensam planering kring förskolans utvalda kulturella högtider som vi lyfter med barnen.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Skapa nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang. 
Enligt läroplanen ska vi  i förskolan överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper. Förskolan ska också  se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. 


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Vi uppmärksammar olika traditioner och kulturer som vi bestämt på förskolan. 

- Vi samlas gemensamt i hela huset

- Vi berättar om högtiden och varför vi uppmärksammar den. 

- Beroende på vad vi uppmärksammar så utför vi det som ansvarig hemvist finplanerat. 


Vi lärloggar gemensamt för hela huset. När ett individuellt lärande sker dokumenteras det i barnens lärlogg. 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
    Lpfö 18