👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering - Böcker och sagor

Skapad 2020-02-13 08:33 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Vi har upptäckt ett stort intresse för sagor och berättelser bland barnen. Vi ser det som ett tema i vilket mycket av det barnen gör i sin vardag i förskolan kan ha sin utgångspunkt i eller kopplas till.

Innehåll

Blommans projektplanering VT 2020


Projektfråga:

Vilka möjligheter till utveckling och lärande kan projektet skapa?
- Hur kan vi med utgångspunkt i vårt projekt ge barnen förutsättningar till utveckling och ett lustfyllt lärande med förskolans läroplan som grund?

 

Vad (innehåll):

Utifrån barnens intressen och tankar kommer vi att ta utgångspunkt i böcker och sagor för att introducera och arbeta med olika ämnen.

 

Varför (syfte):

 Med och genom projektet vill vi ge barnen möjligheter att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor samt att med utgångspunkt i projektet som grundas i barnens intresse kunna använda intresset till att utveckla andra förmågor och kunskaper.

 

Hur (metod):

Vi lyfter och introducerar böcker och sagor utifrån barnens intressen och våra planeringar för att sedan använda dessa som utgångspunkt i undervisningstillfällena. Barngruppen delas in i mindre grupper där planerade aktiviteter/undervisningstillfällen sker utifrån en planering. 
Vi lyssnar in barnens intressen och har de som grund för planering och diskussioner. Böcker och sagor används som utgångspunkt för att arbeta med och beröra olika ämnen såsom språk, matematik, skapande, naturvetenskap, lek och fantasi mm.Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18