👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, sammanställa och presentera

Skapad 2020-02-13 08:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I det här arbetsområdet ska ni öva på att läsa, sammaställa det ni läst och presentera muntliga sammanställningar.

Innehåll

Arbetet kommer att ta sitt avstamp i att du ska läsa ett par artiklar/reportage/notiser ur Språktidningen (du får material i klassrummet). Din uppgift kommer att vara att välja ut minst fem objekt. Dessa ska du sedan sammanfatta och presentera muntligt för klassen/del av klassen på lite olika sätt. Så här ser planeringen ut:

 

Lektion 1 (13/2) Vi går igenom strategier för att läsa och sammanfatta text. Vi går även igenom värdeord och naturligtvis även uppgiften. Du får välja material, kopiera ditt material samt får börja läsa dina artiklar.

Lektion 2 (17/2) Du läser och sammanfattar dina artiklar i följande ordning. Arbeta med en text i taget när du sorterat dina texter.

1 Den du tycker verkar roligast

2 Den du tycker verkar lättast

3 Den du tycker verkar tråkigast

4 Den du tycker verkar svårast

5 Den sista som är kvar.

Alla sammanfattningar ska vara neutrala, innehålla textens viktigaste punkter, får inte förändra textens originalbudskap, får inte innehålla värdeord och du får inte skriva "jag" eller annat som gör att du uttrycker någon åsikt i texten. MAX längd på sammanfattningen är 1/3 av ursprungstexten. Inled dina sammanfattningar med "Här följer en sammanfattning av XXX" eller liknande. I de verkligt korta texterna kan du räkna bort den  meningen av totallängden.

Lektion 3 20/2 Vi gör en gruppövning kring en av de artiklar ni läst/sammanfattat och övar på att göra en muntlig redogörelse av den sammanställning du gjort. Sedan fortsätter vi med sammanfattningarna. 

SPORTLOV 

(om du inte hunnit med att sammanfatta dina artiklar innan lovet måste det vara klart på måndagen när vi kommer tillbaka. Annars kan du inte hänga med i lektionsarbetet.)

Lektion 4 (2/3) Ni ägnar en del av lektionen åt att bearbeta era sammanställningar utifrån instruktioner. Ungefär halva lektionen ägnas sedan åt att presentera/redogöra för era övriga artiklar i grupper och helklass. 

Era sammanställningar ska lämnas in skriftligt. Uppgiften heter: Läsa, sammanställa och presentera. Deadline 3/3

Uppgifter

  • Läsa, sammanställa och presentera