👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Around the world in 80 days

Skapad 2020-02-13 09:01 i Jakobsgårdskolan utv Borlänge
Vi jobbar med engelsk läsförståelse.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Läsförståelse samt skrivövning.

Innehåll

Syfte

 • En

  Syftet med uppgiften är att du ska få träna på att förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa en lättläst version av "Around the world in 80 Days" och sedan skriva en bokrecension.

I din bokrecension kommer du att utgå ifrån denna mall:

Book Report 

 

 

Book title: 

 

Authors name: 

 

 • Describe the main characters. 
 • In what way are the characters described? Do you know what they look like or do you only know how they feel? Can you see them in front of you? 
 • How is the environment described? 
 • Is the setting important to the events taking place in the book? 
 • Can you imagine what it looks like or smells like? Is it familiar to you? 
 • Who tells the story? Is it obvious who the narrator is? How is the story told, “I”, “you” or “he/she”?  
 • Does the point-of-view influence the story? 
 • How are you as a reader effected by the way the book is written? Is it easy to follow the thoughts of the author/narrator? 
 • What is your opinion of the book? Would you recommend it? If you do or don’t, why? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr -11, år 7-9

E
D
C
B
A
Läsa & förstå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig framställning/ Skriftlig interaktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.