Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-02-13 10:18 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F Geografi
Hållbar utveckling är en, enligt vissa, livsviktig process för vår samtid. I ämnet geografi ska vi gå igenom olika hållbarhetsfrågor. Klassen har vissa förkunskaper tack vare ett, i kemi, nyss avslutat område om fossila bränslen.

Innehåll

Eleven ska kunna resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och även ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

En hållbarhetsfråga studeras per vecka (vecka 1: ekologisk, vecka 2: ekonomisk, vecka 3: social) där eleven övar sig på att resonera för att därefter ge förslag på lösningar och värdera dessa lösningar.

Examination: fortlöpande under lektioner samt en inlämningsuppgift i vecka 11.

Anpassningar: Elever kan få mer tid till sitt förfogande t ex på svensk/engelskan, att inlämningsuppgiften kan göras muntligt med t ex stöd av mind-map, att en begreppslista finns vid examinationstillfället. 

 

 

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orsaker
Du kan ge exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö.
Du kan ge exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö OCH ekonomi ELLER socialt (människor)
Du kan ge några exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
Du kan ge flera exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
Konsekvenser
Du kan ange någon konsekvens för miljö.
Du kan ange några konsekvenser för miljö.
Du kan ange konsekvenser för miljö, ekonomi OCH/ELLER socialt (människor)
Du kan ange konsekvenser för miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
Förslag till lösningar
Du ger något förslag som bidrar till hållbar utveckling för miljö.
Du ger några förslag som bidrar till hållbar utveckling för miljö
Du ger förslag som kan bidra till hållbar utveckling för miljö, ekonomi OCH/ELLER socialt (människor)
Du ger förslag som kan bidra till hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
För och nackdelar
Du nämner någon för- eller nackdel med ditt förslag
Du tar upp för- och nackdelar med dina förslag
Du beskriver för- och nackdelar med dina förslag.
Använder begrepp
Du har använt något begrepp från begreppslistan under diskussionen på ett korrekt sätt
Du har använt olika begrepp från begreppslistan korrekt under diskussionen
Du har använt olika begrepp från begreppslistan korrekt och så att det leder till ökad förståelse under diskussionen
Du har använt olika begrepp från begreppslistan korrekt och så att det leder till ökad förståelse och förtydligar innehållet under diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: