Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IMYRK-Fordonsteknik introduktion

Skapad 2020-02-13 10:57 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Fordonsteknik
Fordonsteknik introduktion

Innehåll

Vi läser kursen fordonsteknik introduktion

Kursens mål är att:

Få kunskaper om:

  • Fordons huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden. Huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar i fordonet.
  • Lagar och andra bestämmelser samt förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetsuppgifterna.

Förmåga att:

  • Utföra enklare reparationer på olika typer av fordon.
  • Välja den arbetsmetod som passar för uppgiften.
  • Använda verktyg och utrustning.
  • Ta ansvar för maskinella och ekonomiska värden samt för sin egen och andra säkerhet.
  • Samarbeta och kommunicera med andra samt använda begrepp och uttryck som är relevant för arbetsområdet.

 

    

Uppgifter

  • Skruva motor

  • SERVICE OCH FÖRSÄLJNING 1

Matriser

Fod
Kopia av Fordonsteknik - introduktion FODFOO0

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
Eleven beskriver utförligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
Eleven utför i samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder.
Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder.
Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder.
Eleven genomför också i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven genomför också i bekanta situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven genomför också i bekanta och nya situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är gott.
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: