Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 2

Skapad 2011-11-09 13:21 i Kompassenskolan Öckerö
Pedagogisk planering för åk 2 i Idrott och hälsa- läsåret 16-17
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa är ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviter och välbefinnande och hälsa. Undervisningen i ämnet bidrar även till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Dina mål och det vi kommer att arbeta med:

Du ska:

 • leka lekar och spela spel
 • testa olika idrotter både inomhus och utomhus
 • ha undervisning såväl praktiskt som teoretiskt.
 • dansa och röra dig till musik
 • delta aktivt under lektionstid
 • öva dina grovmotoriska grundformer (t.ex. springa, hoppa klättra)
 • träna på att orientera dig i din närmiljö med enkla kartor
 • känna till att det är viktigt att röra på sig och äta allsidig kost för att kroppen ska må bra

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: