Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturresurser, intressekonflikter och handel

Skapad 2020-02-13 13:03 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap Religionskunskap
Vi är helt beroende av naturen och de resurser som den ger oss. Allt vi konsumerar och använder varje dag består av naturresurser eller förädlade naturresurser. Vilka är våra viktigaste naturresurser egentligen? Hur konsumerar vi dem och vilket ansvar har vi för att konsumera så hållbart som möjligt? Vilka intressekonflikter finns kring naturens resurser och vilka möjliga lösningar finns för dessa? Hur handlar vi med våra resurser, lokalt och globalt? Samspelet mellan människa och natur är en livsviktig relation, och den ska vi lära oss mer om nu.

Innehåll

 

Syfte

Arbetsområdet sträcker sig från vecka 8-14 och syftar till att utveckla kunskaper om våra naturresurser och förståelse för vårt beroende av dessa. Utveckla förmågan att resonera kring intressekonflikter rörande naturresurser, samt kring handelsmönster som visar vår lokala och globala konsumtion av dessa.

 

Arbetssätt 

Naturresurser: Du kommer utveckla kunskaper om våra naturresurser, användning av och intressekonflikter runt dessa samt om vårt ansvar att använda dessa på ett hållbart sätt.

Handelsmönster: Du kommer utveckla kunskaper om hur handelsmönster mellan olika delar av världen utvecklats genom historien, hur de ser ut idag och vilka utmaningar vi står inför i framtiden i en globaliserad värld. 

 

Centralt innehåll

Geografi:

·         * Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

·         * Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

·         * Intressekonflikter om naturresurser, t ex om tillgång till vatten och mark.

·         * Förnybara energitillgångar, t ex sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Religion:

·         * Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap:

·         * De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

 

Material 

Capensis geografi kapitel: 

"Människans försörjning" s.92-111

"Intressekonflikter om naturresurser" s.128-146

"Förnybar energi" s.148-157 

 

Bedömning

v.11, Handelsmönster: Inlämningsuppgift "varans väg" 

v.14, Naturresurser: Muntligt anförande om intressekonflikt (lämnas även in skriftligt) 

 

Begrepp

 

Naturresurs - Det vi tar / får från naturen i form av råvaror som vi kan använda och förädla

Råvara -  Material och ämnen som vi kan använda eller förädla.

Förädlad råvara - En råvara som förfinats, utvecklats eller bearbetats till en bättre version eller något annat.

Globalisering - den utveckling som innebär att vi har allt mer kontakt, större utbyte med och blir mer beroende av varandra över landsgränser.

Handelsmönster - Hur vi handlar med varor och tjänster med varandra, lokalt och globalt, nu och genom historien.

Frihandel - Handel med varor mellan länder utan tullkontroller och avgifter.

Tull - Kontroll av ut- och införsel av varor från och till det egna landet. Tull innebär också ofta avgifter för import.

Hållbarhet - Innebär att bruka vår jord och våra resurser på ett varaktigt sätt som inte belastar vår miljö för mycket varken nu eller i framtiden.

Ekologiskt fotavtryck - En modell som förklarar hur stor belastning på planeten och naturresurserna som vår livsstill innebär. Räknas ut i den hektar (markanvändning) som krävs för att försörja oss med de naturresurser vi använder.

Överkonsumtion - Att använda mer än vi behöver / har råd med / är hållbart.

 Kapitalresurs - askiner, pengar, byggnader och infrastruktur som krävs för att förädla, transportera och konsumera naturresurser.

Humanresurs - Mänsklig arbetskraft och kunskap som används för att framställa / utvinna naturresurser

Intressekonflikt - Tvister och dilemman som uppstår när det finns flera behov / intressen kring hur en naturresurs ska användas. Kan uppstå mellan ekonomiska vinster och klimat, men också mellan olika grupper eller stat/företag och grupp i samhället.

Minoritet - Grupp som särskiljs / har en egen ställning jämte majoriteten i samhället. Minoritetsgrupperna i Sverige är samer, judar, tornedalingar, sverigefinnar och romer.

Kolonisering -  Att erövra och ta makten över ett annat område i syfte att styra och göra ekonomisk vinst på handeln med naturresurserna i området.

Förnybar naturresurs - Tillgång som kan förnyas eller inte kan ta slut, t ex växtlighet, vind, sol och vatten.

Ändliga naturresurser - tillgång som inte kan förnyas och som därmed kan ta slut, t ex kol, olja, metaller.

Tipping point - Uttryck som beskriver vad som händer när en negativ utveckling inte längre går att stoppa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Källor att undersöka

  • Källor att undersöka

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: