Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Mi horario sp år 6 2020

Skapad 2020-02-13 14:43 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
LPP med syfte att lära eleverna prata och skriva om tidpunkter och vad man gör vid de olika tidpunkterna.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Medan vi arbetar med det här området ska ni lära er hur man pratar och skriver om olika tidpunkter; veckodagar, datum och klockslag, och hur man berättar om sådant man brukar göra i sin skolvardag.

Innehåll

Mål

Du ska kunna prata och skriva om:
- veckodagar
- datum
- klockslag
- regelbundna verb i nutid (presens)
- skolämnen
- skolord

Arbetets innehåll

Arbetet under den här tiden kommer att handla om er omedelbara verklighet, om skolvardagen och hur man berättar om den på olika sätt. Vi kommer också titta på hur skolsituationen ser ut i spansktalande länder, bland annat med hjälp av filmer, och diskutera och jämföra vad som är likt och vad som skiljer sig åt. 

Arbetssätt och redovisningsform

Den ungefärliga beräknade arbetstiden för området är andra halvan av terminen.Vi kommer att lära oss hur man säger datum, klockslag och veckodagar och berätta om typiska händelser under de här tiderna. När arbetet är klart ska ni med hjälp av ett fingerat schema visa vad ni gör vid olika tider i veckan.

Visa din kunskap - Bedömning

Ert arbete kommer att bedömas när ni fyller i almanackan och får ert telefonssamtal. 

Reflektion

Hur tycker du det går att lära sig spanskans olika delar?
Är det någon skillnad i att lära sig ord, och att lära sig strukturer som exempelvis verbböjning?
Vad är lättast? Kan du använda dig av det för att underlätta inlärningen av övriga moment?
Hur kan din lärare hjälpa dig vidare?

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Fg bedömningsmatris Spanska Mi horario

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva - språklig nivå
Du kan få fram information med hjälp av relativt rättstavade ord och en relativt välfungerande meningsbyggnad.
Du kan få fram information genom att du använder verb relativt rätt (framförallt i jag-form), och genom att ord och beskrivningar av dem tidvis fungerar ihop.
Du kan få fram ganska mycket information genom dina strukturer. Du lyckas exempelvis oftast med verbböjningen, artiklar och adjektiv.
Du kan få fram detaljerad och lättförståelig information genom att du i stort sett alltid får dina olika spanska ord att fungera väl ihop som en helhet.
Skriva - ord och uttryck
Du kan skriva en del ord, som till exempel skolord, skolämnen och verb. Du kan också ibland få fram information om tidpunkter och datum.
Du kan en hel del ord och dina uttryck är oftast förståeliga. Ditt prov innehåller ganska många skolord, tidpunkter, dagar, verb och skolämnen.
Du visar att du kan många ord, som skolämnen, skolord, tidpunkter, verb och veckodagar. Du lyckas oftast med att förmedla dem.
Du kan berätta om skolan och dagen med hjälp av många korrekt angivna dagar, tidpunkter, skolord, skolämnen och verb.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: