👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - kolets kemi

Skapad 2020-02-13 15:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Organisk kemi
Grundskola 9 Kemi
Kol är ett av världens viktigaste grundämne och det finns överallt - i din kropp och i allt annat levande på jorden, i oljan och gasen vi pumpar upp ur marken för att använda som bränsle. Kol finns även i diamant och i alkohol. I det här kapitlet får du lära dig mer om kolets många användningsområden.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Få en förståelse att grundämnet kol är en mycket viktig byggsten i naturen och i oss människor. 

 

Vi kommer att jobba med förmågorna:

• Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Kopplat till Centralt innehåll:
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
• Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar
 • Film
 • Bygga med molekylmodeller
 • Demonstrationer
 • Laborationer
 • Prov

Konkretiserade mål:

Kemihäftet s. 82-104

 • Kolets uppbyggnad.
 • Kolets olika former och användningsområden.
 • Strukturformel och tillhörande molekylformel för de första tio kolvätena i metanserien.
 • Redogöra för några vanliga kolvätens användningsområden
 • Vad gasol är.
 • Fraktionerad destillation
 • Känna igen en alkoholmolekyl.
 • Redogöra för metanol, etanol, glykol och glycerol egenskaper och användningsområden.
 • Mättade och omättade kolväten.
 • Organiska syror och deras egenskaper
 • Beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden.
 • Aktivt kol
 • Redogöra för kolets betydelse/problem i samhället. 

Vi kommer bedöma kunskapskraven:

* Kemiska sammanhang och modeller

* Kemiska processer och samband i naturen

* Kemi i vardag och samhälle

* Påverkan på miljö och hållbar utveckling

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9