👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritisk granskning - Coronaviruset

Skapad 2020-02-13 15:06 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Ryktesspridning i samband med naturkatastrofer eller epidemier är vanligt. När digerdöden drabbade världen på 1300-talet och skördade tusentals liv i Europa och resten av världen, skyllde man på människornas syndiga liv och även på judarna som man trodde hade förgiftat vattnet. I december bröt Coronaviruset ut i Kina och redan nu florerar rykten på internet om kinesernas hygien, matvanor och ställning i världen som anledning till virusets utbrott. Dags att bli källkritisk!

Innehåll

Källkritisk granskning

 

Titta på filmen Youtube: "Läskiga viruset närmar sig Sverige..."  av Viva la Julian

 

Ta reda på:

  1. Vem är Viva La Julian? Vad kan du få reda på om honom? Vad har han för utbildning, erfarenhet, bakgrund?
  2. Vad är syftet med filmen? Vad vill Viva La Julian kommunicera och hur gör han det?
  3. Varifrån kommer den information som Viva La Julian återger? Vilka källor hänvisar han till?
  4. Finns det någon slags vinkling i informationen? Verkar det luta åt något håll? Får något perspektiv mer fokus än något annat?

 

Skriv dina svar på detta i en löpande text och ladda upp under på Unikum!

 

Uppgifter

  • Källkritisk granskning av film om Coronaviruset

Matriser

His
Källkritisk granskning - Coronaviruset

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Titta på källor och tolka dem...
Du kan göra detta...
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Att reflektera över en källa och bedöma hur relevant den är:
Du kan göra ...
enkla reflektioner
välgrundade reflektioner
välgrundade och nyanserade reflektoner
Att använda den källkritiska metoden...
Du kan diskutera en källas relevans med hjälp av att besvara frågor om källans syfte, perspektiv och informationshantering.
Du besvarar någon källkritisk fråga om källans syfte, perspektiv och information.
Du besvarar flera frågor om källans syfte, perspektiv och information och drar enkla slutsatser.
Du besvarar alla frågor om källans syfte, perspektiv och information och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.