👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolebrevet

Skapad 2020-02-13 15:07 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi har alla pedagoger skrivit på Förskolebrevet. Vi vill att barnens integritet skyddas och stärks på förskolan. Barnen ska känna att det är en trygg plats att vistas på.

Innehåll

BAKGRUND

Förskolebrevet.se skapades av treskablinoll.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatt för sexuella övergrepp. Vi i förskolan vill förebygga problemen genom att lära vuxna och barn integritet.

MÅL

Vi strävar efter att förskolan ska vara en trygg plats för alla barn att vistas i.

Barnen ska känna att de har rätt att bestämma över sin egen kropp och våga säga ifrån när något är fel. Barnens integritet ska skyddas.

Vi vill också att barnen ska känna förtroende för oss pedagoger på förskolan så de vågar berätta för oss när något är fel.

Genom förskolebrevet får vi pedagoger mer kunskap om hur vi ska agera och även färdigt material för hur vi ska arbeta med det i barngruppen.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Alla pedagoger på Fänsåker förskola har skrivit på förskolebrevets integritetspolicy.  

Förskolan är anpassad så att barnen alltid ska känna att det har en möjlighet att få gå på toaletten ifred. Vid blöjbyten är de alltid ensamma med en pedagog. Ingen får störa dem. Barnen har rätt att bestämma vem som hjälper dem vid toalettbesök och blöjbyten.

Vi låter aldrig en vikarie öppna eller stänga, eller ansvarar för en vila, vilket innebär att vikarien aldrig är själv med barnen.

Vi arbetar aktivt med litteratur som stärker barnens rätt att säga nej, till exempel ”Barnen i kramdalen” och barnkonventionens värdegrundsmaterial, ”10 små kompisböcker”. 

I arbetet använder vi Lärvännen Hjärtrud, som står för allas lika värde och Hjärteprogrammet som är kärnan i Laeringsverkstedet.

DOKUMENTATION

Arbetet dokumenteras tillsammans med barnen, deras utsagor och tankar tas tillvara och deras upplevelser kring aktiviteterna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas i personalgruppen på avdelningplanering, Reflektionstid, team-möten och APK.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18