👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges politiska styre + Ekonomi

Skapad 2020-02-13 15:08 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
På samhällskunskapen i årskurs 6 kommer vi att arbeta med Sveriges politiska styre och med ekonomi. Vi kommer börja med hur Sverige styrs och titta på vem det egentligen är som bestämmer vad, och på vad man själv kan göra för att påverka. Vi kommer sedan att arbeta med ekonomi, då kommer ni få lära er om hur det där med pengar fungerar. Varför ska man egentligen arbeta och betala skatt?

Innehåll

Samhällskunskap år 6

Sveriges politiska styre

Ekonomi


Presentation av ämnet

På samhällskunskapen i årskurs 6 kommer vi att arbeta med Sveriges politiska styre och med ekonomi. Vi kommer börja med hur Sverige styrs och titta på vem det egentligen är som bestämmer vad, och på vad man själv kan göra för att påverka. Vi kommer sedan att arbeta med ekonomi, då kommer ni få lära er om hur det där med pengar fungerar. Varför ska man egentligen arbeta och betala skatt? 
Centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

 • Den offentliga ekonomin. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Kunskapskrav E/C/A

 • Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. 

 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. 

 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. 

 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang. 

 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang och till viss del/relativt väl/väl underbyggda argument. 

 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

 •  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt och för enkla/utvecklade/ välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.Moment 1 - Vem bestämmer om vad? 

 

Sverige är en demokrati. Vi får lära oss vad det innebär och hur det påverkar ditt liv. Vi lär oss om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i demokratier och hur det skiljer sig från diktaturer. Du får även lära dig om vem som bestämmer om vad i Sverige med riksdag, regering, kommuner och landsting.

 

 

Det här ska du kunna efter moment 1

 

 • Ha kunskaper om hur demokratiska beslut tas. 

 • Framföra dina egna åsikter i några olika frågor och motivera varför du tycker som du gör. 

 • Kunna resonera kring hur individer och grupper kan vara med och påverka i samhället . t.ex. i olika föreningar men även på andra sätt. 

 • Berätta och beskriva hur vår regering och riksdag fungerar. Vilka uppgifter har de och hur väljs de? Du ska även ha kunskaper om vilka uppgifter våra kommuner och landsting har. 

 • Beskriva vilken roll partier har för den svenska demokratin och vilka de svenska riksdagspartierna är. 

 • Kunna använda dig av de viktiga begreppen (Keywords) 

 

Keywords: 

Demokrati Representativ demokrati

Direkt demokrati Majoritet

Minoritet Politik

Parti Riksdagen

Riksdagsledamot Statsminister

Minister Regering

Landsting/Region Kommun

 

Material

Samhällskunskapsboken + Clio
Moment 2 - Pengar

 

Du får nu lära dig allt om pengar, hur mycket man kan få i veckopeng, varför det är viktigt att hålla koll på sina pengar, vad en budget är och varför alla i Sverige betalar skatt. 

 

Det här ska du kunna efter moment 2

 

 • Resonera kring varför det är viktigt att kunna göra en budget. 

 • Vilka de vanligaste inkomsterna och utgifterna är. 

 • Resonera kring varför vi betalar skatt och vad som skulle hända om vi inte gjorde det. 

 • Kunna använda dig av de viktiga begreppen (keywords)

 • Vilka regler som gäller när man lånar pengar från banken.Keywords

Ekonomi Budget

Inkomst Utgift

Kontanter Kredit

Återköp Ränta 

Skatt Kommunal skatt

Moms

 Material

 

Samhällskunskapsboken + Clio

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6