👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - Internationellt tema åk 1

Skapad 2020-02-13 15:34 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 1 Svenska Geografi Bild
Generativ fråga: Var är Norden?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Förstå att miljö och kultur ser olika ut i olika länder.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Demokrati och skapande. 

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Internationellt

Vad ska eleven förstå efteråt?

Nordiska ländernas samhörighet.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Se nedan

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: Norden, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, hav, sjö, skog, odlad mark, fjäll

Eleven ska kunna följande fakta: Nordens kartgeografi, huvudstäder, flaggor, någon fakta från ett eller flera länder.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Tolka kartan, färglägga kartor och flaggor, skriva fakta, illustrera.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vilka länder ingår i Norden?

Hur ser länderna ut?

Hur ser flaggorna ut?

Vilka likheter finns i de nordiska språken?

Hur ser det ut i de olika länderna?

Vad är typiskt för länderna?

Bedömning

Vad ska bedömas?

Hur de kan urskilja ländernas gränser och namnge länderna.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Löpande under lektionen genom deras svar och arbete

Summativ bedömning: Genomfört arbetshäfte.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

EPA

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: Eleverna har fått ett arbetshäfte där de arbetat med ett land per dag.

Pass 1: Kartgeografi - Färglägga landet med dess vegetation, färglägga landets flagga.

Pass 2: Fakta - Bildspel, filmer och musik från landet. Eleverna skriver fakta och söker fakta.

Pass 3: GOTD - Sverige - Astrid Lindgren, Norge - valar, Finland - Tove Jansson, Danmark - Lego, Island - Vulkaner. Eleverna fick illustrera förutom vid Lego då de fick bygga lego.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrummet

Följande material och tekniker används: Arbetshäfte, kartor, flaggor, lärplattor, bildspel, filmer, Lego.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3