👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Barn förr i tiden

Skapad 2020-02-13 16:04 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Hur levde barn förr i tiden? Vilka skillnader finns det mellan hur du lever jämför mer hur barn levde för hundra år sen?
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur levde barn förr i tiden? Vilka skillnader finns det mellan hur du lever idag jämfört med hur barn levde för hundra år sen?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

VÖL-diagram

Högläsning

EPA

Powerpoint

Lekar

Film

VENN-diagram

Skriva

Rita

Tankekarta

Kahoot

Leka

Grovplanering

Vecka 1

Lektion 1: Presentation av arbetsområdet.

Lektion 2: Leksaker förr

Vecka 2

Lektion 1: Lekar

Lektion 2: Skolan förr

Vecka 3

Lektion 1: Skolan förr

Lektion 2: Boende förr

Vecka 4

Lektion 1: Avslutning med Kahoot

 

IKT och medier

PP om leksaker https://www.lektion.se/lessons/download2.php?lesson=24287&fileID=106773

Film "När farfar var liten" http://www.youtube.com/watch?v=-7ObJI8weFg

Kahoot

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    SO
  • Centralt innehåll
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
    SO  1-3

Matriser

SO
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ex. Du kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter.
Ex. Du kan läsa bekanta och elevnära texter.
Ex. Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Aspekt 2
Aspekt 3

SO
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

SO
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1