👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Räkna med bråk, åk 7 - VT2020

Skapad 2020-02-13 16:37 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
I vår kommer vi arbeta med olika procentberäkningar, algebr och statistik. För att man ska kunna förstå och lösa olika typer av problem inom dessa områden är det bra att ha kunskaper om tal i bråkform. Vi kommer därför ägna några veckor till att lära oss grunderna kring bråk.

Innehåll

 


Mål:

-          Kunna förstå och använda tal utryckta som bråk

-          Kunna förlänga och förkorta bråktal

-          Kunna utföra enklare beräkningar med tal i bråkform

-          Kunna använda tal i bråkform för att lösa problem

-          Kunna beskriva förhållanden och proportioner

Innan du väljer de mer utmanande uppgifterna ska du göra diagnosen för att se att du har koll på grunderna.

 

Vecka

Moment

Sidor

Fördjupning (röd kurs)

6

Delar av det hela. Mer än en del.

Jämföra bråk.

s. 138-140

 

7

Olika bråk 

Förkortning/Förlängning.

Del av antal. Räkna ut delen.

s. 141-143

s. 144-145

Bråk, volym, vikt och proportioner 

s.158-161 

8

Addition, subtraktion av bråk, decimalform 

 s.146-148 

Blandade uppgifter med bråk 

s.162-163,166-167 

9

SPORTLOV

 

 

10

Problemlösning med bråktal 

s.158-159

Svarta uppgifter s.240

11

Repetition  

Prov

 

 

 

Arbetet kommer hela tiden att syfta till att utveckla förmågan att…

-          lösa olika Problem

-          använda matematiska Begrepp

-          använda lämpliga Metoder

-          kunna Resonera kring olika lösningar och dess lämplighet

-          kunna Kommunicera tankar och idéer till en mottagare.

 

Planering en är en grov översikt av vad vi kommer arbeta med och det är inte säkert att vi håller tidsschemat,

men det viktigaste är att vi förstår vad vi håller på med.
Det kommer under lektioner också läggas stort fokus på att arbeta med problemlösning utanför boken.

Blir det för stressigt/svårt med något moment, utökar vi tidsplanen.

Uppgifter

  • Matematikprov - Räkna med bråk

  • Matematikprov - Räkna med bråk