👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden vårterminen 2020, Poeterna

Skapad 2020-02-13 17:25 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Hur påverkas min omgivning/miljö av hur jag är mot andra och mot naturen?

Innehåll

 
 

  Mål (Lpfö) 

 • -förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 

 • -ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

  

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Hur påverkas min omgivning/miljö av hur jag är mot andra och mot naturen? 

 

Kriterier för strävansmålet 

 • -Att barnen får se att det som ligger slängt i naturen får konsekvenser för jorden och dess invånare 

 • -Att barnen får en förståelse för hur deras agerande påverkar andra som till exempel om man puttar någon, hjälper någonleker tillsammans osv. 

 

Nuläge: 

Barnen vill gärna leka i och med våra lärmiljöer, både inne och ute. Dock ser vi att det ibland blir konflikter när barnen vill ha samma sak att leka med. Hur påverkas mitt (barnens) agerande andra.  

Barnen hittar ofta skräp i naturen och vet att det inte ska vara där. Men var ska vi slänga skräpet så det kanske kan återvinnas eller ta hand om på rätt sätt? Vad händer med naturen om vi inte tar upp skräpet? 

 

Metoder för att nå målet: 

 • -Vi tänker att vi ska vara tydliga med hjälp av visuellt material. 

 • -Vi kommer att använda digitala verktyg som hjälpmedel i undervisningen.  

 • -TAKK och bildstöd 

 • -Barnen som lärresurser för varandra 

 • -Vi kommer att reflektera med barnen för att de ska kunna se sitt eget lärande 

 • -Fiktiv person som heter Talet. 

 

 

Undervisningsmetod 

Poststruktuell ingång 

 • -Förskolans fysiska miljö har betydelse för barns lärande 

 • -I förskolan arbetar vi tematiskt och undviker att dela upp undervisningen i olika, avgränsade ämnen 

 • -Förskollärares och barnskötares förhållningssätt och agerande har betydelse för vad barn kan göra, vara och bli i olika sammanhang. 

 • -Undervisningen tar utgångspunkt i barns frågor och intressen, istället för att man gör en detaljerad planering av sin undervisning 

 

Utvecklingspedagogiken 

 Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

 • -Variation  Vi kommer här varierar oss med att använda oss av de olika känslorna och de olika Sopsamlarmonsterna. 

 

 • -Inramning  Vi kommer att rama in undervisningstillfälle med att reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder från undervisningstillfället och ställa reflekterande frågor om vad barnen har lärt sig. 

 

 • -Mönster görs synliga  vi arbetar ut ifrån ha tydliga rutiner och mönster i vår utbildning och undervisning så att barnen känner igen sig fast det kanske är något nytt som är lärobjektet. 

 

 • -Samordning av perspektiv  Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter och ålder. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/undervisningen/ utbildningen/leken. 

 

 • -Från lokalt till expansivt språk  Barnens lokala språk sätter vi ord på så det hör hur det expansiva språket låter och till slut kan använda sig av det.