👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönneberga Projektplanering3 Årstidshjulet

Skapad 2020-02-13 18:53 i 182351 Förskolan Morgongården Stockholm Farsta
Förskola
Vad händer i naturen under året?

Innehåll

 

Vad (innehåll):

Vi följer årstiderna/årshjulet och studerar hur naturen förändras under året. Under vårt arbete använder vi olika begrepp såsom årstider, månader, veckor dagar, väder och sätter detta i relation till hur naturen förändras. I samband med projektuppstarten såg vi också ett intresse för "sådant som rullar" vilket vi kommer att fortsätta arbeta vidare med.

 

Varför (syfte):

Vi påbörjade detta projektarbete under hösten då vi uppmärksammat barnens nyfikenhet inför naturens skiftningar. Vi ser att det finns stora möjligheter att arbeta i riktning mot förskolans strävansmål i Lpfö -18. Vi vill i vårt projektarbete värna om miljön och väcka barnens förståelse och intresse för vår omgivning.

Hur (metod):

 Vi kommer tillsammans med barnen läsa faktaböcker och sagor. Vi besöker vårt närområde och utforskar miljön runt omkring oss. Barnen får arbeta i olika grupper och dela kunskap och erfarenheter med varandra. Vi kommer också arbeta med skapande i olika material, inte minst återvinningsmaterial och former kopplade till projektet. Barnen kommer besöka bokbussen och ta med litteratur hemifrån. Vi kommer arbeta med dokumentation och låta barnen arbeta i stora och små grupper. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18