Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönneberga Projektplanering3 Årstidshjulet

Skapad 2020-02-13 18:53 i 182351 Förskolan Morgongården Stockholm Farsta
Förskola
Vad händer i naturen under året?

Innehåll

 

Vad (innehåll):

Vi följer årstiderna/årshjulet och studerar hur naturen förändras under året. Under vårt arbete använder vi olika begrepp såsom årstider, månader, veckor dagar, väder och sätter detta i relation till hur naturen förändras. I samband med projektuppstarten såg vi också ett intresse för "sådant som rullar" vilket vi kommer att fortsätta arbeta vidare med.

 

Varför (syfte):

Vi påbörjade detta projektarbete under hösten då vi uppmärksammat barnens nyfikenhet inför naturens skiftningar. Vi ser att det finns stora möjligheter att arbeta i riktning mot förskolans strävansmål i Lpfö -18. Vi vill i vårt projektarbete värna om miljön och väcka barnens förståelse och intresse för vår omgivning.

Hur (metod):

 Vi kommer tillsammans med barnen läsa faktaböcker och sagor. Vi besöker vårt närområde och utforskar miljön runt omkring oss. Barnen får arbeta i olika grupper och dela kunskap och erfarenheter med varandra. Vi kommer också arbeta med skapande i olika material, inte minst återvinningsmaterial och former kopplade till projektet. Barnen kommer besöka bokbussen och ta med litteratur hemifrån. Vi kommer arbeta med dokumentation och låta barnen arbeta i stora och små grupper. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: