👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva novell

Skapad 2020-02-13 20:50 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Under några lektioner ska ni få läsa noveller, och få chansen att skriva en novell.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi går igenom typiska drag som kännetecknar en novell och slutligen får ni själva skriva en novell.

Innehåll

 Hur ska vi arbeta?

Genom att se film, gå igenom hur en novell är uppbyggd. Läsa andras noveller.

Vad ska du lära dig?

Hur en novell är uppbyggd, struktur, skiljetecken, Att gestalta texten genom att beskriva karaktärer, platser och händelser.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att skriva en novell som utspelar sig på vikingatiden. Genom att ta del av min feedback och utveckla din text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivuppgift åk 4, novell

Skrivuppgift åk 4, vikinganovell

INNEHÅLL
Begripligt innehåll. Du har några enkla gestaltande beskrivningar Du har en enkel handling. Du berättar om en upplevelse eller känsla. Du börjar din novell med att gå direkt in i en händelse.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du beskriver upplevelser och känslor. Du börjar din novell med att gå direkt in i en händelse.
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Du beskriver upplevelser och känslor. Du börjar din novell med att gå direkt in i en händelse.
STRUKTUR
• Du har en början, ett problem och en lösning (röd tråd). • Du har samma berättarperspektiv (jag, han eller hon). • enklare textbindning används
SKRIVREGLER
• stor/liten bokstav används med viss säkerhet • Några stavfel som inte stör förståelsen.
• Du provar att använda dig av talstreck, kommatecken och utropstecken. • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
• Du använder dig av talstreck, kommatecken och utropstecken på ett bra sätt. • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
SPRÅK
• meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempus används oftast korrekt
• meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad • tempus används korrekt
• meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad • tempus används medvetet