👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5B kap 1 Bråk, decimaltal och stora tal

Skapad 2020-02-13 21:13 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
Här kommer du att få jobba med det första kapitlet i Favoritmatematik 5B. Vi kommer att räkna med väldigt stora tal, som det här: 165 695 788 - etthundrasextiofem miljoner sexhundranittiofem tusen sjuhundraåttioåtta!! Och väldigt, väldigt små tal, som det här: 0,001 - noll komma noll noll ett.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Positionssystemet från miljon till tusendel.
 • Jämföra decimaltal.
 • Att göra uppställning med decimaltal i de fyra räknesätten.
 • Avrunda decimaltal.
 • Multiplikation och division med decimaltal och talen 10, 100 och 1000.
 • Avrunda stora tal.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp:

talsorter, heltal, decimaler, avrunda, tiondel, hundradel, tusendel

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Skriftligt prov på kapitlet.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5B kap 1 Bråk, decimaltal och stora tal

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Växlar mellan procentform, decimalform och bråkform.
Ex: 3/10 = 0,3 = 30 %
 • Ma  E 6
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimaltal i addition.
Ex: kan beräkna tal som 1,4+7,5
 • Ma  E 6
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimaltal i subtraktion.
Ex: kan beräkna tal som 4,5-2,3
 • Ma  E 6
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimaltal i multiplikation.
Ex: kan beräkna tal som 6 x 0,4
 • Ma  E 6
Använder skriftliga fungerande metoder för att göra beräkningar med naturliga tal och decimaltal i de fyra räknesätten
Ex: kan beräkna tal som 6,87 + 34, 567, 8,9 - 3,49, 14 x 0,563, 7,95/5
 • Ma  E 6
Kan avrunda decimaltal
Ex: till närmaste ental 2,6=3, till närmaste tiondel 1,75=1,8
 • Ma  E 6
Kan avrunda stora tal
Ex: till närmaste miljon 38 565 000 = 39 milj, till närmaste hundratusental 38 565 000 = 38,6 milj
Kan multiplicera med decimaltal och talen 10, 100 och 1000
Ex: 4,56 x 10 =45,6, 6,789 x 100 =678,9, 2,456 x 1000 = 2456
 • Ma  E 6
Kan dividera med decimaltal och 10,100 och 1000
Ex: 5,67/10 = 0,567, 3478/100 = 34,78, 4567/1000 = 4,567
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Tolkar och skriver stora tal
Ex: skriver talen som följer efter 4 568 351
 • Ma  E 6
Tolkar och skriver tal i decimalform
Ex: 2,508, 4,56
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid en textuppgift.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6