👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2020-02-13 22:46 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 – 9 Historia
Vi lär oss om 1700 talet och varför det startar en revolution i Frankrike. Vi lär oss om källanvändning och att dra slutsatser från olika historiska källor. Vi lär oss att se styrkor och svagheter med olika källor beroende om de är kvarlevor, berättande källor, första/andrahandskällor samt om de är relevanta, äkta och trovärdiga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9