👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Addition och subtraktion 0-20

Skapad 2020-02-13 23:17 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. Vi använder oss av konkret material för att gå vidare till matematiska symboler och tänka abstrakt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem.

Du ska få möjlighet att lära dig använda och förstå olika matematiska begrepp.

Du ska få möjlighet att träna på att använda och förstå ”mattespråket” för att gör beräkningar

 

Bedömning - vad och hur

Bedömnig sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska få:

 • undervisning enligt Singaporemodellen. 
 • använda konkret material som pärlstavar, tioramar, talrader, knappar, talkort, multilink-kuber mm.
 • hjälp med att förstå matematiken genom att vi använder mycket bilder. 
 • lära dig att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-20. 
 • sambandet mellan addition och subtraktion.
 • lära dig många viktiga begrepp. 

Singaporemodellen innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbetare, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får du ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - Addition och subtraktion 0-20

Addera genom att räkna vidare

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna addera genom att räkna vidare från det största talet.

Addera genom att bilda tal.

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna addera ensiffriga tal med tiotalsövergång.
Kunna använda strategin att bilda tio vid addition.

Addera ental

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna addera ental till ett tvåsiffrigt tal.

Subtrahera genom att räkna bakåt

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna subtrahera genom att räkna bakåt.

Subtrahera ental

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal.

Subtrahera från 10

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna subtrahera med tiotalsövergång.
Kunna använda strategin att subtrahera från tio.

Addition och subtraktion

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna se samband mellan addition och subtraktion.
Kunna skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en talfamilj.

Problemlösning

På väg mot målet
Uppnått målet
Kunna använda addition och subtraktion för att lösa problem.
Kunna skriva likheter med addition och subtraktion.
Kunna hitta på egna uppgifter med addition och subtraktion.

Kunskapslogg

På väg mot målet
Uppnått målet
Reflektera över och visa sin kunskap om addition och subtraktion.
Göra en självskattning av sin kunskap.