👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser åk 6

Skapad 2020-02-14 00:07 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Svenska
Under arbetet med ordklasser kommer du att få lära dig mer om substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner, adverb, konjunktioner, räkneord och interjektioner.

Innehåll

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner där vi går igenom ordklasserna en i taget. Vi kommer att titta på olika texter och leta efter ordklasser.

Du kommer att:

 • arbeta både enskilt och parvis med olika övningar där du får träna på de olika ordklasserna.
 • titta på ur-serien ”Grammatikbolaget”.
 • arbeta i din arbetesbok Klara svenskan språklära.
 • göra webbövningar till Klara svenskan språklära.

 

Mål för arbetesområdet

Du ska känna till:

 • vad som är ett substantiv, adjektiv, verb, pronomen, preposition, adverb, konjunktion, räkneord och interjektion.
 • vad singular och plural är.
 • substantiv i bestämd och obestämd form.
 • substantiv - konkreta och abstrakta.
 • verb: böjningsformerna; infinitiv, presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, supinum och futurum.
 • hur man böjer (komparerar) ett adjektiv och att de olika formerna heter positiv, komparativ och superlativ.
 • vad som är ett grundtal och ordningstal.
 • personliga, possessiva och reflexiva pronomen.
 • att adverb beskriver verb, adjektiv och andra adverb.

 

 

Bedömning 

Formativ

Ditt arbete bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet. Jag tittar på din förmåga att använda dina kunskaper när du talar, läser och skriver.

Summativ

Rättning och återkoppling i boken Klara svenskan språklära samt en avslutande kunskapskontroll.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ordklasser åk 6

SUBSTANTIV

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett substantiv
Känna till singular och plural
Känna till bestämd och obestämd form
Känna till skillnaden mellan ett konkret och ett abstrakt substantiv.

VERB

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett verb
Kunna några av verbets temaformer/tempusformer
Känna till hur man tar tema på ett verb. Böjningsformerna; infinitiv, preteritum, supinum.

ADJEKTIV

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett adjektiv
Känna till hur man komparerar ett adjektiv.
Känna till vad de olika formerna heter; positiv, komparativ och superlativ.

PREPOSITIONER

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen en preposition

INTERJEKTION

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen en interjektion

PRONOMEN

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett pronomen.
Känna till personliga pronomen.
Exempelvis: jag, mig, du, dig, han, honom, hon, henne, det, dess etc.
Känna till possessiva pronomen.
Exempelvis: min, mitt, mina, din, ditt, dina, sin, vår, er, etc.
Reflexiva pronomen
sig

ADVERB

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna till ett adverb

KONJUNKTIONER

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna till några konjunktioner.

RÄKNEORD

Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett räkneord
Känna till grundtal och ordningstal