👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2020-02-14 00:08 i Husbygårdsskolan F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Denna matris kommer uppdateras under arbetets gång. Första gången den fylls i är det baserat på övningsfrågorna ni gjorde under lektionstid.

Matriser

Evolution

Ej godtagbar nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Utmärkt nivå
Förståelse för aspekterna variation, urval, arv och tid
Beskriver inte alla aspekternas påverkan på en arts utveckling.
Beskriver enkelt samtliga aspekters påverkan på en arts utveckling.
Beskriver utvecklat aspekternas påverkan på en arts utveckling. Visar god förståelse för evolutionens mekanismer och drivkrafter genom att exempelvis redogöra för hur variation kan uppstå, och hur urvalet hänger ihop med sannolikheten att en egenskap förs vidare till nästa generation.
Beskriver välutvecklat aspekternas påverkan på en arts utveckling. Visar mycket god förståelse för evolutionens mekanismer och drivkrafter, genom att exempelvis klargöra att de mutationer som uppstår är slumpmässiga, och att utvecklingen sker stegvis under lång tid med hjälp av flera mutationer.
Tillämpa i olika situationer
Har inte tillämpat evolutionsteorin för att förklara någon arts utveckling.
Tillämpar evolutionsteorin på någon enstaka art.
Tillämpar evolutionsteorin på flera olika arter.
Tillämpar evolutionsteorin på flera olika arter (både växter, djur, svampar eller bakterier).