👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering Naturvetenskap

Skapad 2020-02-14 07:00 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att jobba med Naturkunskap där vi kommer utgå från vatten som är barnens intresse just nu.

Innehåll

 Pedagogisk planering (Pp)

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap

Tidsperiod: v 7-10

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Björken

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 2020 02 14

Planeringen Upprättad av: Monica, Ewa T, Inger

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Naturvetenskap, Normer och värden och digitalisering.

Vad är vatten, var finns vatten, vad använder vi vatten till. Vattnets kretslopp.


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer att använda oss av litteratur,filmer, experiment, estetiska lärprocesser, använda oss av projektor och smartboard. Få utforska nya material ( linser och bulgur) som beter sig nästan som vatten men ändå inte.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Lärandet synliggörs i Unikum i varje barns lärlogg. Vi dokumenterar och utvärderar med mallarna 1,2 och 3.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.