👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I babblarnas hus

Skapad 2020-02-14 07:44 i 093221 Förskolan Grönkullen Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema: Syftet med projektet är att barnen ska få möjlighet till att utforska, kommunicera och reflektera med hjälp av babblarna och deras ämnesbetydelser.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Babblarna är fortsatt ett intresse i barngruppen från förra terminens projekt kring babblarna. 

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med babblarna och syftet med projektet är att barnen ska få möjlighet till att utforska, kommunicera och reflektera med hjälp av babblarna och deras ämnesbetydelser.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

 

Lpfö 18

Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Ge barnen förutsättningar för att skapa sig en förståelse för känslor och dess uttryck.

Ge barnen förutsättningar att skapa sociala relationer i en trygg miljö.

Uppmuntran till att tänka själva och använda sin fantasi.

 

Exempel på litteratur:

Babblarnas alla böcker

Kompisböckerna

Vem böckerna

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Sätta ord på känslor

Läsa böcker om känslor

Känslosånger

Flanosagor

 

Arbeta i smågrupper

Uppmuntra rollekar

Fysisk aktivitet i grupp, små och stora grupper.

Rollekar

 

Ställa frågor som gynnar eget tänkande, öppna frågor, ge svar

Sensomotoriska upplevelser:

Ljusbord med och utan sand

Poolen med pappersrens

Kuben

Projektor

 

 

Exempel på lek:

Kurragömma 

Bygga koja

Hinderbana

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18