Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Kompassen - Litteratur och högläsning med fokus på känslor.

Skapad 2020-02-14 07:53 i 233261 Förskolan Vasan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Litteratur och högläsning med fokus på känslor.

Innehåll

 

·       Vilket område har ni valt att arbeta med?
 Vi har valt att arbeta med litteratur och högläsning med fokus på känslor.

 

 

 

·       Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

 

         Barnen visar intresse för alla böcker. Vi ser att barnen tittar i/läser böcker på egen hand. De kan läsa tillsammans med en kompis eller en pedagog. På eget initiativ hämtar barnen böcker och vill att vi ska läsa. Böckerna är tillgängliga för barnen. Vi har även barn med flera språk. Det är många känslouttryck i vår nya barngrupp.

 

 
     ·       Undervisningsplan utifrån nuläget:

 

       Vad – Berika barnens ordförråd, delaktighet kring innehållet, där barnen har en dialog med oss och kan ställa frågor. Vi vill även ge barnen möjlighet till att återberätta egna upplevelser och erfarenheter utifrån boken. Vi vill att barnen lär sig sätta ord för sina känslor och få förståelse för dessa.

 

 Frågeställning: Hur kan vi öka barnens intresse för böcker och utveckla barnens språk? Få kunskap om sina egna känslor, tolka andras känslor och få olika känslobegrepp.

 

  Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan? Ja, det stämmer! 😊

 

 Varför:(Syfte) Vi har en ny barngrupp med många känslouttryck och konflikter. Barnen lär sig att uttrycka sig med ord och hantera konflikter med hjälp av pedagoger. Genom ökad högläsning vill vi utveckla barnens språk, social samvaro och gemensamma upplevelser.  

 

       Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.( Lpfö 18, s 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hur –Barnen är på olika nivåer i sitt bokintresse. Vi arbetar med att berika barnens ordförråd där vi använder oss av konkreta material, flanosagor, QR-koder. Vi benämner olika begrepp i vår miljö, där vi även sätter upp ord på saker.

 

Vi vill också att barnen uttrycker sina tankar på olika sätt, till exempel med känslor och kroppsspråk. Där barnen kommer att kunna återberätta, ställa frågor och få en tidsuppfattning. Detta arbete sker fortlöpande under hela dagen. 

 

 

 

 

 

Vem –Vi kommer att dela in barnen i läsgrupper utifrån intresse och förkunskaper. Vi kan arbeta i mindre grupper men även i helgrupp som till exempel vid samlingen. När vi jobbar i mindre grupper delar vi in alla barn i tre grupper, varje pedagog tar en grupp var.

 

 

 

  När - Detta sker under flera tillfällen under dagen. Planerad och spontant.

 

 

 

·       Under avdelningsreflektionen kan ni använda följande frågeställningar:

 

 

 

Hur har vårt förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?
Vad var framgångsrikt?

 

 

 

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

 

 

 

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: