👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap år 8 VT-20

Skapad 2020-02-14 08:00 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med näringslära och utvärdering av måltider ur ett ekonomisikt, hälsomässigt och miljöperspektiv. Praktisk matlagning med olika matlagningsmetoder och livsmedel.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Här får du lära dig att planera och laga mat som är bra för hälsan, ekonomin och miljön. Vi pratar även om de olika valen som man gör som konsument. Vi har genomgångar läxförhör och ett stort arbete, där du planerar och tillagar en måltid tillsammans med en kamrat. Därefter utvärderar du din måltid med tanke på ekonomi, miljö och hälsa enskilt. Vi går även igenom tvätt och vad man ska tänka på för att tvätta miljövänligt!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Gemensam genomgång av våra näringsämnen, i vilka livsmedel de finns, funktioner i kroppen och grupparbete. Skriftligt läxförhör på detta under terminen. Vi lagar mat praktiskt och utvärderar måltiderna med tanke på ekonomi, miljö och hälsa. Efter matlagningen ingår även en utvärdering av arbetsprocessen, på olika sätt både i grupp och som enskilt arbete.

Vi lär oss också att tvätta och hur man gör det på ett miljövänligt sätt.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav för betyget E år 9.

Underrubrik 1

Kunskapskrav för betyget C och A år 9.

Bedömning

Eleverna får under terminen mindre arbetsuppgifter på Classrom som bedöms kontinuerligt. Det praktiska arbetet bedöms under lektionerna i köken. Det blir ett skriftligt läxförhör på näringsämnena under terminen. Det blir även kombinerad praktisk och teoretisk uppgift i slutet av terminen Egenplanerad måltid med bröd. Inköpslista, planering och tillagning görs gruppvis och utvärderingen görs enskilt, skriftligt, muntligt, film eller Power-Point enligt överenskommelse.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Hem- och Konsumentkunskap åk 7-9

E
C
A
Din förmåga att planera och tillaga måltider.
Du kan planera med hjälp av redskap såsom tallriksmodell och matcirkel. Du kan laga mat efter enkla recept. Du arbetar hygieniskt. Du visar miljöhänsyn. Du visar viss prismedvetenhet.
Du kan planera måltider och visar då att du behärskar tallriksmodell och matcirkel. Du kan organisera ditt arbete när du har mer än en rätt att laga t.ex korv stroganoff med ris och grönsaker. Du kan läsa recept och förstår vad som menas med de olika matlagningstermerna såsom koka, sjuda m. fl. Du organiserar arbetet så att du arbetar hygieniskt. Du visar att du på olika sätt tar miljöhänsyn under din planering och tillagning. Du planerar med hänsyn till ekonomin.
Du arbetar helt självständigt med olika typer av planering, matlagning och efterarbete .Du har bra tidsplanering, timing. Du visar mycket goda kunskaper när du planerar måltider med hänsyn till ekonomi och miljö.
Din förmåga att välja lämplig metod, livsmedel och utrustning.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du vet t.ex. hur man hanterar rå kyckling. Du använder lämpliga redskap i de olika praktiska momenten i köket.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning som finns tillgängliga. Du kan namnen på de olika redskapen och vågar prova olika råvaror.
Du visar på stor kunskap då du använder metoder, utrustning och livsmedel. Du kan använda redskap/utrustning som t.ex.tvättmaskin, matberedare, el-visp. Du väljer lämplig metod vid tillagning av de olika livsmedlen.
Din förmåga att motivera dina val med tanke på hälsa, miljö och ekonomi.
Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Du visar att du känner till olika näringsämnen och dess funktion i kroppen. Du visar att du förstår att olika personer har individuella behov av energi och näring, t.ex. vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter deras behov. Du känner till SLV och deras kostråd.
Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Du ger utvecklade motiveringar som visar att du förstår att olika personer har individuella behov av energi och näring, t.ex. vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter deras behov. Du förklarar SLV:s kostråd.
Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Du ger välutvecklade motiveringar som visar att du förstår att olika personer har individuella behov av energi och näring, t.ex. vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter deras behov. Du ger välutvecklade motiveringar till SLV:s kostråd.
Din förmåga att ge omdöme om arbetsprocess och resultat.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Miljö och livsstil
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Diskutera, samtala, utbyta tankar med sig själv och eller andra, en tankegång.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. När man kan ge någon enstaka förklaring till varför man tänker/tycker på ett visst sätt. Din förklaring ska grunda sig på fakta
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.När du kan förklara hur du tänker/tycker och kan ge flera förklaringar till varför du tänker/tycker på detta sätt. Dina förklaringar ska grunda sig på fakta.