👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap år 7 VT-20, mellanmål, bakning och matlagningstermer.

Skapad 2020-02-14 08:06 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
I Hkk får du möjlighet att utveckla ett kunnande och skapande som rör mat och måltider. Vilka konsekvenser olika val har för din hälsa, miljö och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med olika personer.
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att tillaga, planera och utvärdera ett mellanmål. Du lär dig de vanligaste kökstermerna, vi bakar med jäst och bakpulver.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att organisera, planera, och tillaga mellanmål. Du ska tyda recept, baka med jäst och bakpulver. Utvärdera arbetsprocessen och diskutera dina olika val med tanke på miljö, hälsa och ekonomi.  Du lär dig matlagningstermer, olika matlagningsmetoder och att förstå receptinstruktioner. Du tränar på att samarbeta med olika kamrater. Du tränar på att skapa en bra samvaro kring måltiden samt blir medveten om hur maten och hälsan påverkar oss. Du tränar även på att reflektera över arbetsprocessen.
 

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under lektionerna för sin förmåga att planera och tillaga måltider, samt sin förmåga att samarbeta. Arbetsuppgifter i samband med de olika lektionspassen läggs ut på Classroom. I dessa uppgifter bedöms elevens förmåga att motivera och resonera kring måltider, miljö och ekonomi.  I samtal och diskussioner visar eleven sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera och ta ställning till olika påstående.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
HKK Bedömningsmatris

Genom undervisningen i ämnet hem-och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Förmåga att: planera tillaga
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Förmåga att: använda metoder och utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till hälsoaspekten.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till ekonomiaspekten.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till miljöaspekten.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Förmåga att: ge omdömen om arbetsprocess och resultat
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.