👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk År 6 VT-20

Skapad 2020-02-14 08:15 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi har en lektion/ vecka a 65 min. I vår kommer vi att gå vidare med enkla måltider, göra olika val och utvärdera dessa. T.ex spagetti och köttfärssås, en enkel fiskrätt, soppa m.m, Vi ska diskutera vad man bör tänka på när man väljer olika livsmedel med tanke på ekonomi, miljö och hälsa. Vi diskuterar livsmedelsmärkning och förvaring, vad är bäst före etc. Vi kommer även att testa och jämföra olika produkter med tanke på ekonomi, miljö och hälsa.

Innehåll

Mål

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Arbetets innehåll

Eleverna har hem-och konsumentkunskap 1 lektion/vecka år 6. Vi ägnar mycket tid åt praktiskt arbete för att eleverna ska kunna känna säkerhet i arbetet och lära sig att arbeta på ett hygieniskt, organiserat och ansvarsfullt sätt i köket.

Vi diskuterar och pratar om vikten av att äta  bra måltider, med alla delar av tallriksmodelllen.

Vi jämför även hel/halvfabrikat med hemlagat, vad gäller hälsa, miljö och ekonomi.

Arbetssätt och redovisningsform

Här skriver du hur ni kommer att arbeta och under vilken tidsperiod ni kommer att arbeta med området.

Visa din kunskap - Bedömning

Eleverna bedöms vid varje lektionstillfälle hur fokuserat, hygieniskt och organiserat de arbetar i köket. Vikt läggs även förmågan att samarbeta med olika personer. De har även möjlighet att visa sina kunskaper under diskussioner och genomgångar. De utvärderar även sitt arbete på lektionerna.

Mat, måltider och hälsa

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 6

E
C
A
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Mat, måltider och hälsa
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Konsumtion och ekonomi, Miljö och livsstil
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.