👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala

Skapad 2020-02-14 08:42 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Svenska
Ett arbetsområde som fokuserar på de muntliga delarna tala och samtala.

Innehåll

Under vårterminens första halva kommer vi att arbeta med de muntliga delarna i svenskan, tala och samtala.

 

Förväntat resultat

Senast i slutet av arbetsområdet förväntas du kunna:

 • redogöra muntligt om ett specifikt ämne inför några klasskamrater, med ett fungerande innehåll och fungerande struktur,
 • använda ett språk som är anpassat till syfte och mottagare,
 • titta upp, tala tydligt och visa engagemang,
 • delta i samtal genom att lyssna, ställa frågor eller turas om,
 • hålla sig till ämnet och föra fram egna tankar.

 

Undervisning

För att du ska kunna utveckla dessa kunskaper kommer vi att lägga upp undervisningen på följande sätt:

 

Läraren går igenom strategier för redogörelser och samtal. Eleverna får i uppgift att genomföra en redogörelse och ett samtal som träning. Läraren ger respons på manus och framförandet av redogörelsen samt elevens deltagande i samtalet. Därefter får eleverna i uppgift att genomföra en redogörelse och ett samtal med hjälp av den respons som de fått i träningsuppgifterna. 

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper sker således i slutet av arbetsområdet i samband med bedömningsuppgifterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tala och samtala

Rubrik 1

Nivå 1
Når ännu ej målen
Nivå 2
Når målen
Nivå 3
Når målen med marginal
Aspekt 1
Muntlig redogörelse
Ny aspekt
Samtal