👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rytmik med Gräshopporna

Skapad 2020-02-14 09:53 i Hede förskola Kungälv
I förskolans läroplan står det "de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" I denna planering har vi utgått ifrån barnens intressen och behov som framgått i intervjuer, observationer samt överenskommelser gjorda i samspel med barnets vårdnadshavare.
Förskola
På onsdagarna samlar vi alla barnen som är födda 2017 och 2018 i stora rummet för att sjunga, spela och dansa. Vi har sett att många barn visar intresse för musik, rytmik och rörelse.

Innehåll

 

Mål

 • Vi vill se att barnen fortsätter känna glädje genom musik och rörelser.
 • Vi vill att barnen har tillgång till olika instrument.
 • Vi vill se att de har en större uppfattning om sin egen kropp t.ex. att benämna sina egna kroppsdelar.
 • Vi vill skapa gemenskap genom musiken.
 • vi vill se ett utvecklat språk genom lek med ord och rim och ramsor.

Aktiviteter

 • En dag i veckan samlas våra 1-3 åringar och har olika sång och rytmik aktiviteter tillsammans.
 • Vi dansar till olika sorters musik, sjunger och spelar med instrument.
 • Vi ramsar och leker med ord
 • Vi använder oss av bilder och figurer för att tydliggöra vår aktivitet.

Dokumentation 

 • Vi dokumenterar det som barnen gör genom bilder och lägger in i deras lärloggar på Unikum.

Genomförande

Detta är ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under hela vårterminen. Grunden för aktiviteten kommer hela tiden att vara densamma, med liknande start och avslut, men vi breddar vår sång och rytmikrepertoar under tidens gång och efter barnens intresse.

Sånger som vi brukar sjunga:

Kom hit

Bom bom

Lira i ett babyband

Bä bä vita lamm

Blinka lilla stjärna

Händerna på huvudet

Klappa händerna när du är riktigt glad

En elefant balanserade

 

Sånger vi brukar lyssna på och sjunga med i:

Gräshoppa

Pelle Pingvin

Huvud axlar knä och tå

Drakdansen

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18