Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan-test

Skapad 2020-02-14 10:03 i 223331 Förskolan Korpen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
undervisning utifrån målen i utbildningsplanen. Tanken är att du kan skapa fler undervisningsplaner för olika intresseområden eller mål. Under ett pedagogiskt år kan man arbeta med en undervisningsplan eller med flera olika undervisningsplaner beroende på om barngruppen arbetar med ett eller flera projekt under året. Det är inte i undervisningsplanen som arbetet med den löpande pedagogiska dokumentationen sker. Detta görs istället i vad som kallas för "lärloggar". Vi kommer arbeta med språk och kommunikation. Vi vill ge barnen verktyg att förstå sin omvärld på.

Innehåll

Innehåll

Denna text är en instruktion och den ska ni ta bort innan ni väljer att publicera den.

 

 

 

 

Datum för upprättande av planen:

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

 

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

Här går ni längst ner på sidan, trycker på "Läroplan" och trycker därefter på berörda läroplansmål.

Välj max 3 mål, ni ska kunna återkoppla till den sen i era slutsatser och analys av projektet.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Följ länken så kommer ni till barnkonventionen.

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

 

 Gör en grovplanering för:

  • när undervisningen ska ske  under veckan
  • vem som ska hålla i undervisningen
  • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas
  • material som understödjer barnens lärande i projektet  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: