👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudar, myter och hjältar i nordisk och grekisk mytologi

Skapad 2020-02-14 10:10 i Andersbergsskolan Halmstad
Vad ska du lära dig (mål): Du ska kunna återge och samtala om några myter. Du ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra genom att återberätta i grupp, rita bilder tillsammans och skriva enskilt. Du kommer lära dig om att det finns spår av grekiska myter och nordiska myter även i nutid. Viktiga begrepp inom området: myter, gud, skapelse, Hur ska du lära dig (undervisning): Du kommer att få lyssna till berättelser om antika nordiska gudar och diskutera dessa tillsammans i klassen. Du kommer att få träna på att jämföra de olika berättelserna med varandra. Du kommer att få träna på att återge berättelserna. Du kommer få rita och skriva i din SO- skrivbok och i diverse arbetsblad. Du kommer få arbeta enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få se filmer om olika myter och gudar. Hur visar du att du lärt dig (bedömning): Läraren bedömer din: Analytiska förmåga genom att du visar att du kan jämföra myterna med andra myter och berättelser. Kommunikativa förmåga genom att du visar att du kan samtala och återge de olika myterna och berättelserna. Procedurförmåga genom att du deltar och genomför. Metakognitiva förmåga genom att du efter arbetsområdet reflekterar över vad du lärt dig i en utvärdering. Begreppsliga förmåga genom att du använder dig av ovanstående begrepp inom arbetsområdet.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vårterminen årskurs 3 arbetar vi under några veckor med grekisk och nordisk mytologi.

Innehåll

Vad ska du lära dig (mål):

 • Du ska kunna återge och samtala om några myter.
 • Du ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra genom att återberätta i grupp, rita bilder tillsammans och skriva enskilt.
 • Du kommer lära dig om att det finns spår av grekiska myter och nordiska myter även i nutid.

Viktiga begrepp inom området:

myter, gud, skapelse, 

Hur ska du lära dig (undervisning):

 • Du kommer att få lyssna till berättelser om antika nordiska gudar och diskutera dessa tillsammans i klassen.
 • Du kommer att få träna på att jämföra de olika berättelserna med varandra.
 • Du kommer att få träna på att återge berättelserna. 
 • Du kommer få rita och skriva i din SO- skrivbok och i diverse arbetsblad.
 • Du kommer få arbeta enskilt och tillsammans med andra.
 • Du kommer att få se filmer om olika myter och gudar.

Hur visar du att du lärt dig (bedömning):

Läraren bedömer din:

Analytiska förmåga genom att du visar att du kan jämföra myterna med andra myter och berättelser.

Kommunikativa förmåga genom att du visar att du kan samtala och återge de olika myterna och berättelserna.

Procedurförmåga genom att du deltar och genomför. 

Metakognitiva förmåga genom att du efter arbetsområdet reflekterar över vad du lärt dig i en utvärdering. 

Begreppsliga förmåga genom att du använder dig av ovanstående begrepp inom arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3