👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BAIO: Djur på Naturhistoriska

Skapad 2020-02-14 10:12 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har visat på ett intresse för djur därför kommer vi att åka till Naturhistoriska muséet och se på deras utställning om dinosaurier, svensk natur och liv i vatten. Barnen kommer få välja varsitt djur att forska mer om.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Förståelse för att det finns olika djurarter samt förståelse för de olika miljöer djuren vistas i. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Förmågan att urskilja djur och resonera kring dess leverne.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Besök på muséum. De ska få välja ett varsitt djur för att sedan forska vidare om. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 - Vilka djur ser ni?

- Hur ser det ut där djuren bor?

- Vilket djur tycker du/ni om?

- Varför?

- Hur ska vi göra för att lära oss mer om det djuret?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 - Har ni sett sådana djur tidigare?

- Hur var det?

- Vart såg ni dem?

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 - Vad såg ni för djur?

- Visste ni att de fanns?

- Hur bodde djuren?

- Vad var bäst?

- Varför?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering: