👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning

Skapad 2020-02-14 11:03 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir fler samtidigt som i flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta. Fler än någonsin flyttar nu från landsbygden till städerna. Denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Syftet med det här momentet är att förklara orsaker till varför en del områden på jorden är mycket tätbefolkade medan andra är nästan folktomma och vad detta får för konsekvenser.

Innehåll

 

Momentets innehåll

 

-Kunskaper om jordens befolkning och dess fördelning över jorden
-Få reda på varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör
-Få kunskaper om tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden
-Kunna använda begrepp som används i detta sammanhang och vara tillräckligt bekant med    världskartan för att kunna diskutera frågor inom ämnesområdet

 

-Kunna diskutera frågor som har att göra med världens befolkning, resurser och klimat

 

-Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

 

 

 

 

Källor

 

·       Geografi 7-9 s. 112-126

 

·       Inläsningsstjänst, Begreppa

 

·       Världskartor

 

·       Youtubeklipp

 

·       Film ”Jordens befolkning”

 

 

 

Läxor och prov

 

Avsnittet kommer att testas med skriftliga läxför och ett prov. Datum meddelas senare.