👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religiösa rörelser och livsåskådningar - Religion Brunnsåkersskolan åk 8 vt - 20

Skapad 2020-02-14 11:05 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med några olika livsåskådningar för att förbereda och genomföra muntliga redovisningar i grupp.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 

Syfte:

För att kunna reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet för att bättre förstå andra och oss själva.

För att träna på att söka information om religioner och livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Redovisning:

Begreppstest

Muntlig redovisning

Matriser

Re
Religiösa rörelser och livsåskådningar åk 8 vt - 20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ord, begrepp och faktakunskaper
Eleven har inte visat grundläggande kunskaper om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har grundläggande kunskaper om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har goda kunskaper och kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Jämföra och dra slutsatser
Eleven kan inte föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka och använda källor
Eleven har inte sökt eller använt någon information om religioner och andra livsåskådningar och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.