👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens aktionsfråga vt20

Skapad 2020-02-14 11:47 i Spekeröd Stenungsund
Förskola
Hur skapar vi en trygg barngrupp?

Innehåll

Vart ska vi? 

Läroplanen för förskolan (Lpfö18)

 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.( Lpfö/18)

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler” (Lpfö / 18).

 

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

 

Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna sig trygga. Vi vill skapa en undervisning som känns lustfylld och givande för varje barns behov och utveckling. Vi vill ge barnen goda verktyg till att hantera konflikter samt få stöttning i det sociala samspelet. Miljön på avdelningen kommer vara i ständigt utveckling efter barnens intresse samt behov

 

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

 

  Hur skapar vi en trygg barngrupp?

 

ilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Vi vill öka barnens medvetenhet om hur vi kan skapa goda relationer med varandra samt en trygg förskola. 

 

Hur gör vi?

 

Arbetslaget reflekterar och samtalar om att vi ska skapa gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Vi strävar mot att göra en strukturerad/tydlig veckoplanering med gemensamma aktiviteter för barnen, där vi delar in barnen i små grupper så långt det är möjligt. Vi kommer använda oss av styrda gruppstärkande aktiviteter, sammarbetsövningar, musik/dans, språk- rim, ramsor, matematik ,högläsning och skriftspråket.

 

 

Vi samtalar om hur man gör för att bli vänner efter att man varit osams eller arga på varandra. Vad kan vi göra för att vi ska bli vänner igen.  Vi hjälper varandra att lösa konflikter, säga stopp om något känns fel. Vi pedagoger är närvarande i barnens lek för att stödja i det sociala samspelet. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18