👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk Verksamhet/ Musik och drama

Skapad 2020-02-14 12:07 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Språk och kommunikation, SPR
I kreativa processer inom musik dans och drama deltar eleven och väljer att använda ljud, rytmer och rörelser.

Innehåll

Vad?

Lära in nya sånger och sjunga tillsammans. 

Spela på olika instrument.

Öva på rytm och att kunna klappa i takt tillsammans.

Notvärden och benämna noternas namn.

Agera och dramatisera till berättelser och sånger.

Samarbetsövningar, charader, imitera och improviserar till berättelser och sånger.

Sånger för att markera högtider och traditioner.

Besöka konstutställning 

Varför?

Arbeta med samarbetsövningar inom musik och drama, att våga agera. Vi arbetar med att dramatisera olika sånger där alla elever ska få var sin roll. 

Hur? 

Grundläggande kunskaper:

Eleven deltar i dramat efter sin förmåga

Fördjupade kunskaper:

Väljer och använder rörelser som passar till dramat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att undersöka olika kulturella och estetiska uttryck.
  ESE
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Rytm- och musikinstrument.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  ESE  -
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -