Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk Verksamhet/ Musik och drama

Skapad 2020-02-14 12:07 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Estetisk verksamhet, ESE
I kreativa processer inom musik dans och drama deltar eleven att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.

Innehåll

Lära in nya sånger och testa att spela på olika instrument.

Öva på rytm, takt och imitera. Räkna t.ex. antal slag på trumman.

Öva in enkla repliker på vår teater, använda talknappar och widgit go med inlästa repliker för de som behöver det.

Agera och dramatisera till berättelser 

Samarbetsövningar

Charader

Vi arbetar med detta en lektion i veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 3) Förmåga att undersöka olika kulturella och estetiska uttryck.
  ESE
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Rytm- och musikinstrument.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  ESE  -
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: