👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu.

Skapad 2020-02-14 13:54 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Arbetsområde: Förr och nu.
Grundskola 2 Teknik Musik Svenska SO (år 1-3)
Nu ska vi resa i tiden och få se hur det var att leva förr. Vad gjorde barnen förr? Hur hade de det i skolan? Vad åt de för mat? Vilka saker som vi har nu fanns inte då?

Innehåll

     Förväntat resultat

        Du ska:

 • kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu vad gäller hur man bodde, hur man klädde sig, hur man färdades och vad man åt.
 • kunna berätta något om skolan förr i tiden,
 • kunna berätta något om kyrkan och prästens roll förr jämfört med nu.
 • känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder.
 • känna till några uppfinningar.
 • känna till hur hur synen på familjen, män och kvinnor har förändrats över tid.

      Undervisning

         Du ska få:
 • göra en tankekarta om vad vi redan kan om livet förr i tiden.
 • jobba med en tidslinje för att titta på hur lång tid 100 år är och hur mycket som uppfunnits och hänt sedan dess.
 • titta på foton och film som visar hur livet och skolan såg ut för ca 100 år sedan.
 • höra om några viktiga händelser från förr och kristendomens roll i skolan och på hemorten.
 • använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder.
 • ta fram och skriva fakta om en uppfinning från förr.
 •  höra på skönlitteratur av Astrid Lindgren som skildrar livet förr.
 • läsa och skriva faktatexter och berättande texter med tillhörande bilder.
 • leka lekar från förr
 • lära dig sånger ur Astrid Lindgrens visskatt
 •  Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • göra jämförelser om livet förr och nu.
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten.
 • berätta om några viktiga händelser från förr.
 • berätta om en uppfinning från förr.
 • använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3