👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning vt -20

Skapad 2020-02-14 13:56 i Blockflöjtens förskola Sjöbo
Förskola
Vi lyssnar på varandra

Innehåll

Projektbeskrivning Stora Munspelet vt -20

Projektplan 

“Vi lyssnar på varandra”

 

Övergripande projekt: Mitt Sjöbo.Relationer, kommunikation och möten. Barns dialog och relation med platser. 

 

1 - Riktning, utifrån och med barnens lärande i fokus

Normer och värden

Syfte 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barn att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta de komma till uttryck praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18). 

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande (Lpfö 18).

Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

  • Förbereda, genomföra och avsluta sin lek.

  • Stanna kvar i leken/aktiviteten.

  • Öppenhet och omtanke gentemot varandra. 

Nuläge

Vi upplever en grupp som spretar i viljor och glömmer ibland att värna om varandra. “Jaget” är starkt och drivande i gruppen och många individualister i gruppen behöver stöttning i konflikthantering. 

 

Omsorg, utveckling och lärande

Syfte 

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen (Lpfö 18).

 

Flödet av barnens tankar och ideer ska tas tillvara för att skapa, mångfald i lärandet (Lpfö 18).

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (Lpfö 18).

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen (Lpfö 18).

Målkriterier 

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

  • Visa hänsyn till varandra.

  • Hjälpa varandra i olika situationer.

  • Använda våra lärmiljöer och nyttja våra olika material till kreativa lekar. 

Nuläge

Vi har en barngrupp som kräver stor vuxennärvaro och behöver stöd i användandet av lärmaterialet. Vi upplever också att en del barn i gruppen är lek-kreativa men behöver stöttning i att stanna kvar för att genomföra leken klart samt efteråt avsluta leken - vara rädd om vårt lekmaterial.2 - Barnens nyfikenhet och intresse

Nyfikenhet och intresse

Gruppen är mycket nyfikna på vårt nya material och de förändringar som sker i våra lärmiljöer. Bygg och konstruktion är populärt och även att leka vid köket. Flera barn leker pang pang. I barnens kreativa lekar ingår ofta julabocken eller annan mystik. Mycket i lekarna är spännande. Olika typer av rollekar, som doktor och tandläkare, pågår dagligen. Stort omhändertagande av dockor är också populärt. Flera barn väljer dagligen olika lekar med fordon. 3 - Undervisning

Planering av genomförande

Hur lägger vi upp vår undervisning? Vilka metoder väljer vi? 

Vi delar oss i olika grupper. Vi utnyttjar olika lokaler i  både inne- och utemiljön. Vi använder oss av många olika språk som digitala verktyg, skapande eller rörelse. Observationer och dokumentationer görs regelbundet som underlag till kommande planering. Vi utgår från våra styrdokument och uppsatta mål. 

 

4 - Regelbunden uppföljning 

Beskriv hur uppföljning kommer att ske. 

Vi använder oss av reflektionsmallarna i google drive som uppdateras när tillfälle ges.

 

5 - Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt och efter varje termin.