👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2020-02-14 14:01 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola F – 9 Matematik
Du kommer att lära dig mer om procent, att räkna ränta på lån.

Innehåll

Stordiagnos

Vi kartlägger kunskaper i alla områden som omfattar kursen för att göra en plan.

 

Procent

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med procent. VI har genomgångar vid behov och enskilt arbete.

 

Vad: Procent

När: Individuellt

Examination:

 Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov som du kommer att skriva efter avslutat område vecka 49.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du: 

 

 • känna igen och använda procent i vardagliga situationer 

 • behärska viktiga grundkunskaper om procent: räkna procentsats, delen och det hela 

 • göra beräkningar med promille och ppm 

 • beräkna procentuella förändringar 

 • göra beräkningar baserat på procentenheter 

 • använda procent och procentenheter för att uttrycka förändringar samt beräkna nya/gamla värden med hjälp av förändringsfaktor 

 • göra beräkningar med ränta och (rak) amortering 

 

 Tidsplan: se planeringen i Teams.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9