👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudar och hjältar i nordisk mytologi

Skapad 2020-02-14 16:43 i Hindås skola Härryda
Vi arbetar med gudar och hjältar nordisk mytologi. Vad trodde vikingarna på?
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Bild
Vi kommer att arbeta med berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Undervisningens innehåll: Vad?

Exempel på olika skapelseberättelser.
Skapelseberättelsen i nordisk mytologi.
Vilka gudar trodde man på under vikingatiden?
Hur såg gudarnas värld ut?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi börjar att berätta några skapelseberättelser för att till slut komma in på hur vikingarna trodde att jorden skapats.
Vi läser berättelser om gudarna i böcker.
Vi tittar på filmer om gudarna och deras värld.
Vi lär oss om hur veckodagarna fått sina namn.
Till slut ska vi bygga upp en modell av deras syn på världen med Yggdrasil, Asgård, Utgård, Midgård, Bifrost, asagudarna m.m.
Barnen ska sedan skriva fakta.

Kunskapskrav (för år 3)

Bedömning

Vi bedömer: 
Att du kan skriva en faktatext och rita en bild som passar till myten. 
Att du kan återberätta någon händelse ur gudasagorna.
Att du kan delta i vårt skapande av världsbilden både muntligt och praktiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Bedömningsmatris So åk 1-3

Förmågor i So-ämnena
Godtagbara kunskaper åk 3
So
Fakta
Du kan lyssna till en faktatext.
Du kan lyssna och återberätta innehållet muntligt ur en faktatext.
Du kan läsa och återge det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
Du kan på egen hand inhämta och återberätta det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
So
Begrepp
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du har kännedom om vissa begrepp.
Du har kännedom om vissa begrepp och kan använda dessa.
Du har kännedom om de flesta begrepp och kan använda dessa.
So
Analys
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser.
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
So
Information
Du har viss kännedom om hur man söker information och använder källor.
Du har kännedom om olika typer av medier och hur man söker information.
Du har kännedom om hur man söker information och kan med hjälp och stöd jämföra källor.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
So
Uttrycka och argumentera
Du kan uttrycka egna ståndpunkter men har svårt att relatera dessa till specifika ämnesområden.
Du försöker vanligtvis förklara och konkretisera dina tankar och ståndpunkter.
Du kan samtala om aktuella händelser utifrån egna erfarenheter eller välkända fakta.
Du kan framföra egna åsikter, ställa passande frågor kring andras ståndpunkter.
So
Beskriva olika samband i samhället
Du har viss kännedom om några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
Du har kännedom om några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet, förr och nu.
Du kan se enkla samband i samhället.
So
Demokratisk förmåga
Du kan förstå varför vi behöver regler i klassrummet.
Du kan förstå och reflektera över varför vi behöver normer och regler i samspel med andra.
Du kan delta i en demokratisk process så som klassråd och elevråd.
Du förstår demokratiska värden och principer och du kan utifrån egna erfarenheter göra övervägningar och formulera ståndpunkter