Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik F-3

Skapad 2020-02-15 19:36 i Hallsta skola Norrtälje
Musik, åk 3
Grundskola 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor på olika plan. Musik har olika funktioner och betyder olika saker både kroppsligt samt tanke- och känslomässigt för var och en av oss. I ämnet musik kommer du att få möjlighet att sjunga, lyssna på och dansa till musik samt fördjupa dina kunskaper kring noter, musikspråk, instrument, musikstilar. Musiken vi arbetar med kommer både från Sverige och från hela världen.

Innehåll

Mål

Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. De ska också få möjlighet att utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenhet av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. 

Så här arbetar vi

Vi sjunger olika typer av sånger. Sånger ur den svenska barnvisetraditionen och från hela världen. 

 

 Vi dansar och gör rörelser och tecken till olika musikstilar och musik från olika länder. 

 

Vi spelar slagverksinstrument. 

 

Vi lär oss namnen av olika musikinstrument och hur de används. 

 

Vi lär oss musikord, musiksymboler, bilder och tecken.

 

Vi skapar musik utifrån text eller bild. 

 

Vi gestaltar sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

Vi lyssnar på olika typer av musik och gestaltar den genom dramatisering och rörelse. 

 

Du ska

 • Kunna sjunga olika typer av sånger tillsammans (t ex Call and respons, teckensånger, barnvisor). 

 • Kunna delta i gemensamt spel med slagverks-/rytminstrument. 
 • Kunna skapa en egen komposition med hjälp av ljud, rörelser och rytmer. 

 • Kunna sätta passande ljud till en saga/bild. 

 • Aktivt kunna lyssna på olika typer av musik. 

 

  

Detta kommer vi att bedöma

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att sjunga och delta i musiklektionerna.

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att spela slagverksinstrument. 

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att skapa med röst, kropp och instrument utifrån enkla givna former. 
 • Jag kommer att bedöma din förmåga att känna igen och kunna benämna några vanliga musikinstrument. 

 

Uppgifter

 • Musikundervisning ht 2020 teman och uppgifter

 • Musikundervisning ht 2020 teman och uppgifter

 • Musikundervisning ht 2020 teman och uppgifter

 • Musikundervisning ht 2020 teman och uppgifter

 • Teman och uppgifter vecka för vecka

 • Teman och uppgifter vecka för vecka

 • Teman och uppgifter vecka för vecka

 • Uppgifter och teman vecka för vecka

 • Lektions

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs.
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du deltar i ensemblespel på slagverk och stränginstrument.
Du deltar i ensemblespel på slagverk och stränginstrument. Du varierar ditt spel med olika klanger och dynamik.
Du deltar i ensemblespel på slagverk och stränginstrument. Du varierar ditt spel med olika rytmer, klanger och dynamik och spelar så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du lyssnar på olika typer av musik.
Du kan berätta vad du tänker på när du lyssnar på olika typer av musik.
Du kan berätta varför du tycker om eller inte tycker om en viss musik.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du känner till hur några instrument låter och ser ut.
Du känner till hur flera instrument låter och ser ut.
Du kan placera in instrument i olika instrumentgrupper.
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Utifrån enkla musikaliska mönster deltar du i musikaliskt skapande,
Utifrån enkla musikaliska mönster bidrar du till musikaliskt skapande .
Du tar ansvar för helheten i ett musikaliskt skapande utifrån enkla musikaliska mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: